triangle dotted-square solid-square circle
Ekonomi digital menyediakan peluang yang besar untuk menjadikan

Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi

triangle dotted-square solid-square circle
Pengguna menuju ke arah pendigitalan terutama melalui

platform e-dagang dan perbankan dalam talian

Teras utama Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia

img
img
EKONOMI DIGITAL

PELUANG KEPADA MALAYSIA

Impak ekonomi digital adalah luas dan transformatif. Ia berupaya mempengaruhi masyarakat, perniagaan dan kerajaan

  • Peluang pekerjaan untuk pekerja gig
  • Model perniagaan baharu
  • Penyampaian perkhidmatan awam yang lebih baik
Selanjutnya
shape
SASARAN OUTCOME

Ke arah pembangunan sosioekonomi

  1. Kesejahteraan sosial dan alam sekitar untuk semua
  2. Pengembangan perniagaan dalam semua sektor
  3. Kerajaan tersedia untuk masa hadapan
Ekonomi digital juga penting untuk membendung kesan COVID-19

Antara inisiatif digital di bawah Pelan Jana Semula EkonomiNegara (PENJANA)

icon

Internet percuma 1GB

untuk menyokong aktiviti e-pembelajaran dan produktiviti

icon

Baucar diskaun digital

bagi menggalakkan pembelian dalam talian untuk produk daripada peruncit tempatan

icon

ePENJANA dengan nilai kredit e-dompet RM50

kepada rakyat Malaysia yang layak

icon

RM700 juta geran dan pinjaman

kepada firma yang layak untuk penerimagunaan atau langganan pendigitalan

icon

RM35 juta Dana Kandungan Digital

untuk projek animasi dan visual

icon

RM70 juta dana kepada PMKS

yang layak untuk memanfaatkan platform e-dagang

icon

RM1.2 bilion Dana PENJANA Nasional

dana pelaburan untuk membantu syarikat peringkat permulaan dan dana modal teroka tempatan

icon

Geran padanan untuk platform ekonomi gig

yang menyumbang kepada perlindungan sosial pekerja gig

PERSPEKTIF KESELURUHAN DASAR 41R NEGARA

3

MISI

3

OBJEKTIF

4

TERAS DASAR

16

STRATEGI

32

INISIATIF NASIONAL

10

SEKTOR UTAMA

60

INISIATIF PERINGKAT SEKTOR

5

TEKNOLOGI ASAS