img img img img

Laporan Kemajuan

Laporan Kemajuan MyDIGITAL 2021 memberikan gambaran ringkas tentang kemajuan yang dicapai oleh pelbagai inisiatif yang digariskan dalam Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. 

Dapatkan Laporan Kemajuan MyDIGITAL 2021 di sini .