loader image
MyDIGITAL ialah satu inisiatif yang mewakili aspirasi kerajaan untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara digital berpendapatan tinggi dan peneraju serantau dalam ekonomi digital. Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia menggariskan usaha dan inisiatif untuk mencapai aspirasi MyDIGITAL. Rangka tindakan ini menetapkan trajektori bagi sumbangan ekonomi digital kepada ekonomi Malaysia dan meletakkan asas untuk memacu pendigitalan di seluruh negara, termasuk merapatkan jurang digital.
Melalui MyDIGITAL, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara digital berpendapatan tinggi dan peneraju serantau dalam ekonomi digital. MyDIGITAL berhasrat untuk membantu rakyat menguasai teknologi untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Visi Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia adalah untuk menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital dan mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan mampan.

MyDIGITAL Corporation telah didaftarkan pada 13 September 2021 sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi (sebelumnya Unit Perancang Ekonomi di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia).

Pejabat Pengurusan Perubahan Strategik bertujuan untuk melaksanakan dan memacu perubahan bagi memastikan penerimaan perubahan secara meluas di seluruh negara
Kumpulan khas yang diketuai oleh Menteri dan Ketua Setiausaha untuk meningkatkan kecekapan, akauntabiliti, dan kerjasama di antara semua kementerian secara keseluruhan
Mekanisme pemantauan dan penilaian yang telus dan jelas untuk membentuk satu gelung maklum balas yang lengkap
Jadual waktu yang jelas untuk mengukur kejayaan
Pelaksanaan melalui rakan kongsi sektor awam-swasta-masyarakat sivil, termasuk pakar akademik dan organisasi masyarakat sivil (OMS)
MyDIGITAL Corporation ditugaskan untuk memantau kemajuan Rangka Kerja Ekonomi Digital Malaysia (MDEB) dan Polisi Revolusi Perindustrian 4.0 Kebangsaan (N4IR), serta menilai prestasi dan hasil pelaksanaan. Ia juga berfungsi sebagai sekretariat Majlis Ekonomi Digital Kebangsaan dan 4IR (MED4IRN). MED4IRN diketuai oleh YAB Perdana Menteri untuk memberikan kepimpinan dan arahan dasar berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi 4IR. MyDIGITAL Corporation juga bertanggungjawab untuk mempromosikan objektif utama aspirasi MyDIGITAL Kerajaan untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi yang dipacu oleh teknologi digital dan menjadi pemimpin rantau dalam ekonomi digital.

MyDIGITAL Corporation telah didaftarkan pada 13 September 2021 sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi (sebelumnya Unit Perancang Ekonomi di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia).

Pejabat Pengurusan Perubahan Strategik bertujuan untuk melaksanakan dan memacu perubahan bagi memastikan penerimaan perubahan secara meluas di seluruh negara
Kumpulan khas yang diketuai oleh Menteri dan Ketua Setiausaha untuk meningkatkan kecekapan, akauntabiliti, dan kerjasama di antara semua kementerian secara keseluruhan
Mekanisme pemantauan dan penilaian yang telus dan jelas untuk membentuk satu gelung maklum balas yang lengkap
Jadual waktu yang jelas untuk mengukur kejayaan
Pelaksanaan melalui rakan kongsi sektor awam-swasta-masyarakat sivil, termasuk pakar akademik dan organisasi masyarakat sivil (OMS)
MyDIGITAL Corporation ditugaskan untuk memantau kemajuan Rangka Kerja Ekonomi Digital Malaysia (MDEB) dan Polisi Revolusi Perindustrian 4.0 Kebangsaan (N4IR), serta menilai prestasi dan hasil pelaksanaan. Ia juga berfungsi sebagai sekretariat Majlis Ekonomi Digital Kebangsaan dan 4IR (MED4IRN). MED4IRN diketuai oleh YAB Perdana Menteri untuk memberikan kepimpinan dan arahan dasar berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi 4IR. MyDIGITAL Corporation juga bertanggungjawab untuk mempromosikan objektif utama aspirasi MyDIGITAL Kerajaan untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi yang dipacu oleh teknologi digital dan menjadi pemimpin rantau dalam ekonomi digital.

Apakah peranan MyDIGITAL Corporation?

Apakah peranan MyDIGITAL Corporation?

Setiausaha kepada MED4IRN

Memudahkan dan menyesuaikan inisiatif Polisi Revolusi Perindustrian 4.0 Kebangsaan dan Rangka Kerja Ekonomi Digital Malaysia

Pengurusan Program

Memantau, merakam dan menilai kemajuan Polisi Revolusi Perindustrian 4.0 Kebangsaan dan Inisiatif Rangka Kerja Ekonomi Malaysia

Pengurusan Perubahan

Menyelesaikan masalah, risiko dan cabaran bersama pemegang kepentingan Persekutuan dan Negeri

Peningkatan dalam Rakan Kongsi Awam Swasta

Membangun dan mempromosikan perkongsian dan kerjasama antara sektor awam, sektor swasta, akademia, dan organisasi sivil masyarakat

Kepimpinan Pemikiran MyDIGITAL

Meggerakkan kesedaran tempatan dan global terhadap MyDIGITAL

Setiausaha kepada MED4IRN

Pengurusan Program

Pengurusan Perubahan

Peningkatan dalam Rakan Kongsi Awam Swasta

Kepimpinan Pemikiran MyDIGITAL

Memudahkan dan menyesuaikan inisiatif Polisi Revolusi Perindustrian 4.0 Kebangsaan dan Rangka Kerja Ekonomi Digital Malaysia

Memantau, merakam dan menilai kemajuan Polisi Revolusi Perindustrian 4.0 Kebangsaan dan Inisiatif Rangka Kerja Ekonomi Malaysia

Menyelesaikan masalah, risiko dan cabaran bersama pemegang kepentingan Persekutuan dan Negeri

Membangun dan mempromosikan perkongsian dan kerjasama antara sektor awam, sektor swasta, akademia, dan organisasi sivil masyarakat

Menggerakkan kesedaran tempatan dan global terhadap MyDIGITAL

Pasukan Pengurusan

Tuan Fabian Bigar telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Pengurusan Perubahan Strategik (SCMO) pada 19 April 2021. Mandat yang diberikan kepada SCMO adalah untuk menguruskan perubahan dan memastikan kejayaan Rangka Ekonomi Digital Malaysia. SCMO juga bertindak sebagai sekretariat utama untuk Majlis Ekonomi Digital Kebangsaan dan 4IR (MED4IRN) yang diketuai oleh Perdana Menteri. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan Malaysia; Pengarah Unit Penghantaran Perkhidmatan Awam (CSDU) di Jabatan Perdana Menteri; serta Pengarah Kawasan Ekonomi Utama Kebangsaan (NKEA) untuk Kesihatan dan Kawasan Hasil Utama Kebangsaan (NKRA) untuk Perumahan Golongan Rendah di Unit Pengurusan dan Prestasi Penghantaran (PEMANDU) di bawah Jabatan Perdana Menteri. Semasa bertugas di PEMANDU, beliau ditugaskan sementara ke Biro Penghantaran Presiden, Republik Tanzania antara Ogos dan Disember 2014. Fabian memegang ijazah Sarjana Sains dari Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, AS dan Sarjana Muda Polisi Awam dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepun.

Pasukan Pengurusan

Tuan Fabian Bigar telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Pengurusan Perubahan Strategik (SCMO) pada 19 April 2021. Mandat yang diberikan kepada SCMO adalah untuk menguruskan perubahan dan memastikan kejayaan Rangka Ekonomi Digital Malaysia. SCMO juga bertindak sebagai sekretariat utama untuk Majlis Ekonomi Digital Kebangsaan dan 4IR (MED4IRN) yang diketuai oleh Perdana Menteri. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan Malaysia; Pengarah Unit Penghantaran Perkhidmatan Awam (CSDU) di Jabatan Perdana Menteri; serta Pengarah Kawasan Ekonomi Utama Kebangsaan (NKEA) untuk Kesihatan dan Kawasan Hasil Utama Kebangsaan (NKRA) untuk Perumahan Golongan Rendah di Unit Pengurusan dan Prestasi Penghantaran (PEMANDU) di bawah Jabatan Perdana Menteri. Semasa bertugas di PEMANDU, beliau ditugaskan sementara ke Biro Penghantaran Presiden, Republik Tanzania antara Ogos dan Disember 2014. Fabian memegang ijazah Sarjana Sains dari Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, AS dan Sarjana Muda Polisi Awam dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepun.

Sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi

Social

© Hak Cipta 2023 MyDIGITAL Corporation. Semua hak dilindungi.
© Hak Cipta 2023 MyDIGITAL Corporation. Semua hak dilindungi.