img img img img

Mesyuarat MED4IRN

Kerajaan telah menubuhkan Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara (MED4IRN) yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri untuk menyediakan kepimpinan dan hala tuju dasar berkaitan ekonomi digital dan teknologi 4IR. Mesyuarat ini diadakan pada setiap suku tahun dan diurusetiakan oleh Pejabat Pengurusan Perubahan Strategik (SCMO), Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat ini turut disertai oleh Kementerian-Kementerian dan Agensi-Agensi Kerajaan yang terlibat.