loader image
Logo MyDC Horizontal

Majlis Ekonomi Digital Negara dan Revolusi Perindustrian Keempat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri

Disokong oleh Menteri, wakil sektor swasta yang berkaitan, pakar akademik, dan Pertubuhan Masyarakat Sivil (CSO) yang berkaitan.

Majlis Ekonomi Digital Negara dan Revolusi Perindustrian Keempat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri

Disokong oleh Menteri, wakil sektor swasta yang berkaitan, pakar akademik, dan Pertubuhan Masyarakat Sivil (CSO) yang berkaitan.

Sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi

Social

© Hak Cipta 2023 MyDIGITAL Corporation. Semua hak dilindungi.

© Hak Cipta 2023 MyDIGITAL Corporation. Semua hak dilindungi.