loader image

Berinovasi Bersama Membentuk Lanskap Digital Malaysia

Menuju Pembangunan Sosioekonomi

‣ Kesejahteraan Sosial dan Alam Sekitar untuk Semua
‣ Pembangunan Perniagaan di Semua Sektor
‣ Kerajaan yang Bersedia untuk Masa Depan

Perspektif Keseluruhan Dasar Kebangsaan 41R

‣ 3 Misi ‣ 3 Objektif ‣ 4 Teras Asas ‣ 16 Strategi ‣ 32 Inisiatif Kebangsaan ‣ 10 Sektor Utama ‣ 60 Inisiatif Penarafan Sektor ‣ 5 Teknologi Asas

Peluang untuk Malaysia

‣ Peluang pekerjaan untuk pekerja gig
‣ Model perniagaan baru
‣ Peningkatan penghantaran perkhidmatan awam.

Berinovasi Bersama Membentuk Lanskap Digital Malaysia

Menuju Pembangunan Sosioekonomi

‣ Kesejahteraan Sosial dan Alam Sekitar untuk Semua
‣ Pembangunan Perniagaan di Semua Sektor
‣ Kerajaan yang Bersedia untuk Masa Depan

Perspektif Keseluruhan Dasar Kebangsaan 41R

‣ 3 Misi ‣ 3 Objektif ‣ 4 Teras Asas ‣ 16 Strategi ‣ 32 Inisiatif Kebangsaan ‣ 10 Sektor Utama ‣ 60 Inisiatif Penarafan Sektor ‣ 5 Teknologi Asas

Peluang untuk Malaysia

‣ Peluang pekerjaan untuk pekerja gig
‣ Model perniagaan baru
‣ Peningkatan penghantaran perkhidmatan awam.

Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia

Teras 1 - Memacu Transformasi Digital Sektor Awam

Transformasi sektor awam ke arah kerajaan digital akan dicapai dengan memanfaatkan teknologi, data, dan kecerdasan digital, meningkatkan kemahiran digital kakitangan awam, dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam talian.

Transformasi ini akan membolehkan kerajaan mengambil pendekatan pusat kepada rakyat dengan menggunakan teknologi digital dan data untuk memodenkan sektor awam. Dengan kepimpinan yang kuat memacu transformasi digital, kerajaan akan meningkatkan usaha untuk menjadi lebih fleksibel dan proaktif, dan beralih sepenuhnya ke pendekatan digital yang dikuasakan oleh data dan didorong oleh keperluan rakyat.

Kerajaan perlu mengekalkan tahap yang sama dengan transformasi digital global. Cabarannya bukan sahaja untuk memperkenalkan teknologi digital ke dalam pentadbiran awam, tetapi juga untuk mengintegrasikan penggunaannya untuk penghantaran perkhidmatan awam yang efisien dan meningkatkan.

Kerajaan telah melabur dalam teknologi dan peralatan digital dan memperkenalkan pelan nasional untuk memodenkan dan meningkatkan ekonomi digital. Walau bagaimanapun, kadar penggunaan teknologi digital masih rendah disebabkan penggunaan kaedah tradisional. Terdapat keperluan mendesak untuk mengubah budaya kerja dalam perkhidmatan awam dan menggalakkan mindset yang memberi keutamaan kepada penggunaan teknologi digital dalam penghantaran perkhidmatan awam.

Teras 2 - Meningkatkan daya saing ekonomi melalui digitalisasi

Strategi ini bertujuan untuk mempercepat adopsi digital, memberdayakan tata kelola digital, dan membentuk berbagai model bisnis bernilai tambah dan baru. Ketika transformasi ekonomi dan integrasi ekosistem digital terjadi, bisnis yang menguasai teknologi dan mengembangkan ekonomi berbasis digital akan menciptakan nilai dan berkembang.

Hal ini memastikan bahwa industri di Malaysia didorong oleh ide bisnis dan model inovatif, dengan pertumbuhan ekonomi dipimpin oleh pahlawan lokal yang fokus pada produktivitas dan meningkatkan penghidupan. Ini akan menciptakan pemain industri baru untuk membuat ekonomi lebih bersemangat dan inovatif.

Globalisasi dan perubahan preferensi konsumen telah meningkatkan kebutuhan dan harapan untuk digitalisasi. Diproyeksikan bahwa 60% hingga 70% nilai baru akan diciptakan melalui kemampuan digital pada platform dalam dekade mendatang, menjadikan ekonomi digital sebagai ekonomi revolusioner. Malaysia secara konsisten berusaha menjadi ekonomi yang didorong oleh inovasi, menempatkan Malaysia di posisi ke-2 di antara negara-negara ASEAN dalam Laporan Daya Saing Global WEF 2019. Selain itu, Malaysia menempati peringkat ke-5 dalam Kesiapan Digital di antara negara-negara Asia menurut Indeks e-commerce Bisnis-ke-Konsumen (B2C) UNCTAD 2018.

Namun, adopsi digital di antara industri masih dalam tahap awal, dengan perkembangan industri yang lambat dan kurang menonjol dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Teras 3 - Membina infrastruktur digital yang menyokong

Negara perlu menyediakan akses yang komprehensif dan berkualiti tinggi kepada infrastruktur digital yang membolehkan warga negara mengambil bahagian dalam ekonomi digital. Kerajaan dan perniagaan akan dapat beroperasi dengan mudah dan terus berinovasi dengan persekitaran digital yang kondusif melalui keterhubungan digital yang menyeluruh dan seamless.

Infrastruktur digital yang difokuskan di bawah inti ini terdiri daripada jalur lebar, pusat data, dan stesen pendaratan kabel submarine. Infrastruktur ini membolehkan penjanaan, aliran, pertukaran, penggunaan, dan penyimpanan data.

Malaysia telah membuat kemajuan pesat dalam meningkatkan keadaan dan liputan infrastruktur digital asas. Reformasi peraturan melalui pelaksanaan Standard Wajib Harga Akses (MSAP) telah mengurangkan harga jalur lebar sambil meningkatkan kelajuan. Pada tahun 2019, Malaysia melancarkan Pelan Penyambungan Dan Penyediaan Rangkaian Kebangsaan (NFCP) 2019-2023 untuk meningkatkan kualiti dan liputan jalur lebar. Pelan ini telah dikaji semula pada tahun 2020 dan kini dikenali sebagai Pelan Konnektiviti Digital Kebangsaan (JENDELA) dengan sasaran yang lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, akses jalur lebar masih belum menyeluruh dan terdapat jurang kelajuan, terutamanya di kawasan luar bandar. Satu persekitaran sokongan diperlukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, termasuk pusat data teknologi tinggi.

Teras 4 - Membangunkan bakat digital yang gesit dan kompeten

Kita perlu memastikan bahawa pengdigitan sepenuhnya diaplikasikan dan dimanfaatkan dalam pembangunan bakat pada pelbagai peringkat pendidikan, serta meningkatkan kemahiran dan menyediakan peluang penyelarasan semula untuk tenaga kerja. Tenaga kerja sedia ada dan masa depan akan dilengkapi dengan kemahiran digital untuk berkembang dalam ekonomi digital yang sentiasa berubah. Pekerja gig juga akan diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran dan menjalani latihan penyelarasan semula, serta diberikan sokongan yang diperlukan untuk mempersiapkan bakat yang sesuai untuk keperluan.

Sejak 2017, Malaysia telah mengambil kurikulum ICT yang disemak semula untuk sekolah rendah dan kurikulum sains komputer yang baru untuk sekolah menengah. Pelbagai inisiatif juga telah dilaksanakan untuk memupuk kemahiran digital di sekolah. Fokus inisiatif-inisiatif ini telah berubah dari membangunkan infrastruktur asas kepada menggunakan kaedah inovatif dalam pembelajaran tidak formal sejak dilaksanakan.

Walau bagaimanapun, masih terdapat kesenjangan dalam kurikulum penggunaan teknologi dan pengenalan kemahiran komputer di sekolah, serta kekurangan fasiliti lebaran jalur dan ICT. Keadaan ini mempengaruhi penguasaan teknologi digital di kalangan pelajar dan guru. Memandangkan pendidikan vokasional dan pengajian tinggi lebih menumpukan kepada kemahiran berkaitan pekerjaan tertentu, kurang perhatian diberikan kepada kecekapan dan keupayaan untuk membuat penyesuaian dalam penggunaan teknologi.

Ini menyumbang kepada ketidakpadanan pekerjaan di pasaran buruh. Kejayaan perniagaan tempatan akan bergantung pada kemahiran dan keupayaan tenaga kerja. Cabaran utama yang dihadapi oleh rakyat adalah untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk kekal relevan dengan keperluan pekerjaan yang berubah dan penciptaan pekerjaan baru. Usaha meningkatkan kemahiran dan latihan penyelarasan semula di kalangan tenaga kerja masih tidak mencukupi, walaupun permintaan untuk kemahiran teknikal semakin meningkat.

Teras 5 - Mencipta masyarakat digital yang inklusif

Perlu menangani jurang digital untuk memastikan setiap individu terlibat dan mendapat manfaat daripada ekonomi digital. Salah satu kejayaan utama rancangan tindakan ini adalah untuk mencipta masyarakat digital yang inklusif tanpa meninggalkan sesiapa. Ini selaras dengan objektif Agenda 2030. Tingkah laku etika dalam penggunaan teknologi digital akan diberi keutamaan dalam usaha untuk mencipta masyarakat digital yang bertanggungjawab.

Oleh itu, penting untuk memastikan semua segmen masyarakat diberi peluang yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam ekonomi digital. Terdapat pelbagai inisiatif dan program kerajaan, termasuk eRezeki, eUsahawan, pusat Internet, dan tanggungjawab sosial digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebahagian daripada inisiatif pemulihan ekonomi, kredit ePenjana telah diperkenalkan untuk menggalakkan penggunaan dompet digital di kalangan rakyat.

Namun, jurang digital antara kumpulan pendapatan, strata, umur, gender, dan kemahiran masih wujud. Jika tidak ditangani dengan betul, ini akan menghalang usaha untuk mencipta masyarakat digital yang inklusif.

Teras 6 - Building a trusted, secure, and ethical digital environment

Keterujaan terhadap inovasi teknologi baru perlu disertai kesedaran untuk mencipta persekitaran digital yang dipercayai, selamat dan beretika. Ini membolehkan perniagaan dan masyarakat mendapat manfaat sepenuhnya daripada perkhidmatan digital tanpa mengabaikan aspek keselamatan, perlindungan data, kerahsiaan, kebolehpercayaan dan standard etika. Persekitaran digital memerlukan pembangunan ekosistem yang komprehensif seperti kerangka bersepadu dan keupayaan siber keselamatan untuk mengatasi ancaman atau ketidakpatuhan yang boleh menghalang fungsi penuh ekonomi digital.

Selaras dengan pembangunan penguasaan ekonomi digital di Malaysia, ancaman keselamatan siber meningkat dengan pertumbuhan penghasilan, pertukaran dan penggunaan data oleh pengguna. Dengan kelebihan kerangka institusi yang dimilikinya, Malaysia telah mengambil langkah proaktif untuk memperkuat ekosistem keselamatan siber. Kejayaan usaha ini dapat dilihat dalam Indeks Keselamatan Siber Global ITU, di mana Malaysia secara konsisten berada di antara 10 negara teratas di dunia untuk komitmen keselamatan siber sejak 2014. Selain itu, Malaysia menduduki kedudukan kedua selepas Singapura di rantau Asia Pasifik pada tahun 2018.

Kesedaran tentang kepentingan keselamatan siber masih menjadi cabaran di kalangan masyarakat dan perniagaan, terutamanya mikro, kecil dan sederhana (MSME). Keyakinan awam terhadap integriti organisasi yang memproses dan menggunakan data peribadi juga masih rendah. Penggunaan teknologi digital juga menimbulkan kebimbangan tentang etika. Selain itu, tekanan kewangan yang dihadapi oleh MSME menghalang penggunaan meluas peralatan keselamatan siber.

Program Akan Datang

Tawaran menganggotai  Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara (MED4IRN)

Tawaran menganggotai Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara (MED4IRN)

Kenyataan Media
Terma rujukan dan syarat permohonan
Permohonan dan pertanyaan boleh dikemukakan melalui e-mel: MED4IRN@mydigital.gov.my
Pusat pertama bagi Revolusi Industri Keempat di Asia Tenggara kini berada di Malaysia!

Pusat pertama bagi Revolusi Industri Keempat di Asia Tenggara kini berada di Malaysia!

Baca lebih lanjut mengenai Pusat bagi Revolusi Industri Keempat

Cyberport 2023

Cyberport 2023

Smart Nation 2023

Smart Nation 2023

AI Untuk Rakyat

AI Untuk Rakyat

Hubungi Kami

Social

© Hak Cipta 2023 MyDIGITAL Corporation. Semua hak dilindungi.

Sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi

Social

© Hak Cipta 2023 MyDIGITAL Corporation. Semua hak dilindungi.